Nám?šť na Hané
Naposledy aktualizováno: 6.1.2021

 

Knihovna V Náměšti na Hané je umístěna v budově Mateřské školy v ulici Zábraní


Dostanete se do ní z náměstí Vodní ulicí nebo přejdete můstek přes říčku Šumici z ulice Komenského.
 Knihovna sídlí na pravé straně budovy MŠ v upravených prostorách bývalé kotelny.
 

 

Uvnitř už se na vás těší regály plné krásných knížek a různé druhy časopisů. Pro ty návštěvníky, co nechtějí jen číst, je zde k dispozici  počítač s připojením na Internet. Ten je zdarma pro všechny zájemce, tedy i pro ty, kteří nejsou registrováni jako čtenáři.
             
Knihovní fond byl zpracován v databázi automatizovaného systému LANIUS. V roce 2015 jsme přešli na modernější typ programu, nyní pracujeme v systému Clavius. Knihovna je vybavena automatizovaným výpůjčním protokolem.

 


Trochu statistiky:  

Doba virová se podepsala i na fungování knihovny a dvojí zavření si vybralo svoji daň. Počet výpůjček knih a časopisů klesl na 12.717. Naštěstí čtenáři zatím zůstávají věrní, celkem jich bylo zaregistrováno 254. Do knihovny přišlo přes 2000 návštěvníků.
Počet svazků k 31.12.2020 činil 9.923 ks, do fondu přibylo 238 nových knih a odepsáno bylo 1031 opotřebovaných nebo zastaralých.

Počet svazků k 31.12.2019 činil 10.716 ks. V roce 2019 byl fond knihovny doplněn o 311 svazků. Městys Náměšť na Hané věnoval ze svého rozpočtu na nákup nových knih 50.000 Kč.  
Bylo vyřazeno 170 opotřebovaných nebo zastaralých knih, o které již čtenáři neměli zájem.

V roce 2019 bylo v knihovně registrováno 253 čtenářů, z toho 63 byly děti do 15 let. Návštěvníci si vypůjčili celkem 15.927 knih a časopisů.


Můžete přijít pro knihy nebo jen tak posedět,  prohlédnout si pár zajímavých knížek nebo časopisů, popovídat si s přáteli a odpočinout si.