Náměšť na Hané
Naposledy aktualizováno: 1.7.2019

 

Knihovna V Náměšti na Hané je umístěna v budově Mateřské školy v ulici Zábraní


Dostanete se do ní z náměstí Vodní ulicí nebo přejdete můstek přes říčku Šumici z ulice Komenského.
 Knihovna sídlí na pravé straně budovy MŠ v upravených prostorách bývalé kotelny.
 

 

Uvnitř už se na vás těší regály plné krásných knížek a různé druhy časopisů. Pro ty návštěvníky, co nechtějí jen číst, je zde k dispozici  počítač s připojením na Internet. Ten je zdarma pro všechny zájemce, tedy i pro ty, kteří nejsou registrováni jako čtenáři.
             
Knihovní fond byl zpracován v databázi automatizovaného systému LANIUS. V roce 2015 jsme přešli na modernější typ programu, nyní pracujeme v systému Clavius. Knihovna je vybavena automatizovaným výpůjčním protokolem.

 

Trochu statistiky:  
 
Počet svazků k 31.12.2018 činil 10.575 ks. V roce 2018 byl fond knihovny doplněn o 804 svazky, nově zakoupených knih bylo 235, dalších 60 ks tvořily dary České knihovny a laskavých čtenářů. Přibylo také 509 knih z let 2007-2012 z původního cirkulačního fondu Knihovny města Olomouce. 
Městys Náměšť na Hané věnoval ze svého rozpočtu na nákup nových knih 50.000 Kč.  
Bylo vyřazeno 319 opotřebovaných nebo zastaralých knih, o které již čtenáři neměli zájem.

V roce 2018 bylo v knihovně registrováno 255 čtenářů, z toho 59 byly děti do 15 let. Návštěvníci si vypůjčili celkem 16.126 knih a časopisů.


Můžete přijít pro knihy nebo jen tak posedět,  prohlédnout si pár zajímavých knížek nebo časopisů, popovídat si s přáteli a odpočinout si.