Nám?šť na Hané
Naposledy aktualizováno: 6.1.2021

Půjčovní dny:

Pondělí   9.00 - 16.30 hod

Čtvrtek   9.00 - 12.30 hod
         13.00 - 17.30 hod

 

Knihy se půjčují na dobu 4 týdnů, po uplynutí této lhůty je možné výpůjčky prodloužit a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Prosíme všechny čtenáře, aby dodržovali výpůjční dobu, protože knihy by si rádi přečetli i další zájemci. Děkujeme! 

 

Služby pro starší a hadicapované občany:

Pokud byste  rádi četli i v případě nemoci či jiného problému a cesta do knihovny je pro vás obtížná, můžete si výpůjčku objednat na tel. č. 585952113 nebo 776186966

Po domluvě Vám knihy rádi doručíme až domů. 


 

Pro všechny návštěvníky knihovny  /tzn. i pro neregistrované/  je k dispozici  počítač s připojením na Internet.
Tato služba je poskytována zdarma.

 

 

DAROVANÉ KNIHY: 

Čtenáři občas věnují knihovně své vlastní knihy, které již nechtějí. Pokud si knihovna tyto dary nenechá ve svém fondu, nabízí je dál, může si je kdokoliv odnést třeba zcela zdarma nebo za ně věnovat do knihovny jinou knihu.  Tato nabídka platí neustále.

 

 

      Pro žáky a studenty:

Stále doplňujeme a rozšišujeme nabídku DOPORUČENÉ literatury
d
o vašich čtenářských deníků a k maturitám.

Knihy si můžete  poptávat a rezervovat i přes náš e-mail nebo telefon

 

 

 

 

Registrační poplatky
/na jeden rok/

děti, studenti, důchodci   20 k�?
dospělí                    40 K�?

 

Poplatky z prodlení

Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna uživatele písemně upozorňovat. Vybírání poplatků začíná dnem, jenž následuje po uplynutí vypůjční lhůty.

po uplynutí  2 týdnů    I. poplatek  20  Kč
p
o uplynutí dalšího týdne   II. poplatek 30  Kč
po uplynutí dalšího týdne písemná III. upomínka 70 Kč
ztráta průkazu a vystavení nového  5 Kč

 

 

 

Pro mladé čtenáře jsou v knihovně pravidelně připravovány soutěže
s nejrůznějšími náměty pro pobavení i poučení. 

 

Knihovna pořádá dle požadavků mateřské školy, základní školy a školní družiny besedy pro děti.

 

Knihovna spolupracuje s místním Domem Seniorů. Knihovnu s jejich aktivizační pracovnicí navštěvují převážně ženy.  Nejen pro ně, ale i pro ostatní, kteří nemůžou do knihovny přijít sami, společně vybíráme zajímavé knihy ke čtení pro radost i pro různou kreativní tvorbu.

 

 

 

Knihovna také plní funkci střediskové knihovny. 


Vykonává metodickou práci pro 10 níže uvedených knihoven střediska, zajišťuje cirkulaci fondu zakoupeného z regionálních prostředků Olomouckého kraje, provádí revize a  pomáhá při aktualizacích fondu, vyřazování starých nebo opotřebovaných knih, zapracování nových knihovníků apod. Pro 6 knihoven také zajišťuje nákup a zpracování nového
 fondu podle přání a požadavků knihovnic.

 

knihovna:                    knihovnice/knihovník:
Olbramice          Dagmar KřupkováÚ
Ústín              Jarmila Loutocká, Alena Navrátilová
Luběnice           Jana Křepelková
Slatinice          Blanka Navrátilová
Lípy               Anna Paličková
Třebčín            Antonín Giesel
Drahanovice        Jaroslava Navrátilová
Ludéřov            Jarmila Dohnálková
Střížov            Jitka Kmentová